T-Shirt "Smoar"

€ 19,95

Beschrijving

Dit shirt is offisjeel Oele plop wear minsken! Foarop "Ik soe fan alles, mar ik wie smoar" en achterop in moai logootsje.